Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις! Πράγματι! Και στον τομέα «Φωτογραφία» μπορείτε να βρείτε πολλές δωρεάν εικόνες, χωρισμένες σε υποκατηγορίες:

  • Τοπία
  • Μάκρο
  • Πορτραίτα

Σταδιακά στον τομέα φωτογραφίας θα προστίθενται και άλλες υποκατηγορίες. Η επεξεργασία και το ανέβασμα τόσων φωτογαφιών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Επιπλέον, γεμίζουν και καινούργιες φωτογραφίες το σκληρό δίσκο που περιμένουν τη σειρά τους! Επιπλέον γεμίζουν και οι παλιές κατηγορίες με νέες εικόνες!

Δικαιώματα χρήσης

Όλες η φωτογραφίες είναι Common Creativity. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τις κατεβάσετε και χρημιμοποιήσετε χωρίς κόστος, στην ανάλυση που είναι!!! Κάθε μία φωτογραφία έχει διαφορετικά δικαιώματα χρήσης, οπότε καλό είναι να ελέγξετε στη σελίδα κάθε εικόνας για τους όρους δωρεάν χρήσης της, στο κάτω μέρος της αντίστοιχης σελίδας!
Για όλες τις εικόνες, του παρόντος ιστότοπου, που χρησιμοποιείτε πρέπει να:

  • κάνετε αναφορά στον δημιουργό (MikeDedes ή Μιχάλης Δέδες)
  • δημοσιεύσετε τον τίτλο της εικόνας και την ιστοσελίδα που βρίσκετε με υπερσύνδεσμο -link- (www.mikededes.com)
  • κοινοποιήσετε το είδος της Common Creativity (CC) άδειας που έχει (μαζί με έναν υπερσύνδεσμο  – παρέχεται στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε φωτογραφίας)
  • κρατήσετε τα δικαιώματα χρήσης ανέπαφα

Ελέξτε τους πιθανούς όρους χρήσης κάθε εικόνας στη σελίδα της!!!

C0009

[insert_php]$img_id = get_post_thumbnail_id( $post_id ); echo get_post( $img_id)-> post_excerpt;[/insert_php] [insert_php]$img_id = get_post_thumbnail_id( $post_id ); echo get_post( $img_id)-> post_content;[/insert_php] Κωδικός: [insert_php]echo get_the_title( $post_id );[/insert_php] Περισσότερες εικόνες από το ίδιο project:

C0001

[insert_php]$img_id = get_post_thumbnail_id( $post_id ); echo get_post( $img_id)-> post_excerpt;[/insert_php] [insert_php]$img_id = get_post_thumbnail_id( $post_id ); echo get_post( $img_id)-> post_content;[/insert_php] Κωδικός: [insert_php]echo get_the_title( $post_id );[/insert_php] Περισσότερες εικόνες από το ίδιο project:

C0002

[insert_php]$img_id = get_post_thumbnail_id( $post_id ); echo get_post( $img_id)-> post_excerpt;[/insert_php] [insert_php]$img_id = get_post_thumbnail_id( $post_id ); echo get_post( $img_id)-> post_content;[/insert_php] Κωδικός: [insert_php]echo get_the_title( $post_id );[/insert_php] Περισσότερες εικόνες από το ίδιο project:

C0003

[insert_php]$img_id = get_post_thumbnail_id( $post_id ); echo get_post( $img_id)-> post_excerpt;[/insert_php] [insert_php]$img_id = get_post_thumbnail_id( $post_id ); echo get_post( $img_id)-> post_content;[/insert_php] Κωδικός: [insert_php]echo get_the_title( $post_id );[/insert_php] Περισσότερες εικόνες από το ίδιο project:

C0004

[insert_php]$img_id = get_post_thumbnail_id( $post_id ); echo get_post( $img_id)-> post_excerpt;[/insert_php] [insert_php]$img_id = get_post_thumbnail_id( $post_id ); echo get_post( $img_id)-> post_content;[/insert_php] Κωδικός: [insert_php]echo get_the_title( $post_id );[/insert_php] Περισσότερες εικόνες από το ίδιο project:

C0006

[insert_php]$img_id = get_post_thumbnail_id( $post_id ); echo get_post( $img_id)-> post_excerpt;[/insert_php] [insert_php]$img_id = get_post_thumbnail_id( $post_id ); echo get_post( $img_id)-> post_content;[/insert_php] Κωδικός: [insert_php]echo get_the_title( $post_id );[/insert_php] Περισσότερες εικόνες από το ίδιο project: